PADĖKA DALYVAVUSIEMS AKCIJOJE Spausdinti

2018 metų rugsėjo 17 dienos kultūros darbuotojų akcijoje – pikete Vilniuje dalyvavo visa eilė mūsų profesinės sąjungos atstovų iš įvairų Lietuvos vietovių. Smagu buvo matyti ryžtingai nusiteikusius Mažeikių, Telšių, Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Raseinių, Marijampolės, Prienų, Kauno, Vilniaus miesto ir krašto bibliotekininkus, kultūros centrų bei muziejų darbuotojus. Ačiū Jums visiems už pilietiškumą, ryžtą ir organizacinį darbą. Tikimės, kad Lietuvos valdžia mus pamatė ir išgirdo.

Po minėto piketo, susitikime su LR Seimo kultūros komiteto pirmininku Ramūnu Karbauskiu, išgirdome patikinimą, kad bus skiriamos lėšos šakinių kolektyvinių sutarčių vykdymui. Pikete mūsų narių aukštai iškelto raudono transparanto „TAIP ŠAKOS KOLEKTYVINEI SUTARČIAI!“ idėja realizuojama.

Juozas Rimkus, Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas